Windows Virtual Desktop Deep Dive

In deze workshop introduceren we je eveneens tot Windows Virtual Desktop (WVD), maar we staan minder lang stil bij de basics en gaan meteen dieper in op de uitgebreide functionaliteiten en mogelijkheden van WDV en FSLogix. 

Windows Virtual Desktop Deep Dive

Deze thema’s komen aan bod:

  • De ontstaansgeschiedenis van WVD
  • Technisch overzicht
  • Detailverkenning van WVD
  • FSLogix-technologie
  • FSLogix & Profile Management
  • Demo’s van WVD en FSLogix