Privacy Policy

Aspex respecteert uw privacy.
Bescherming van persoonsgegevens.

Aspex respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (gebaseerd op Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the councel and directive 2009/136/EC).

De persoonsgegevens die de gebruiker vrijwillig verstrekt via deze website, worden geregistreerd in de bestanden van Aspex en worden bijgehouden op het adres van ASPEX NV, Grotesteenweg 214 / 7, 2600 Berchem. Aangezien de gegevens door uzelf worden meegedeeld, draagt Aspex geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan en wijst Aspex terzake elke aansprakelijkheid af.

U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving op de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer. Daartoe richt u een schriftelijk verzoek met bewijs van uw identiteit aan SD Worx, Corporate Legal, Grotesteenweg 214 / 7, 2600 Berchem.

De gebruikersgegevens worden aangewend om u de gevraagde diensten of informatie snel en efficiënt te kunnen leveren. Behoudens uw tegenbericht bij het verstrekken van de persoonsgegevens, kunnen de gebruikersgegevens worden aangewend voor marketing- en prospectie-activiteiten. Indien u niet langer wenst dat u gegevens worden aangewend voor promotiedoeleinden, verzoeken wij u dit schriftelijk mee te delen aan SD Worx, Corporate Legal, Grotesteenweg 214 / 7, 2600 Berchem.

Toepassingen waarop alleen geregistreerde gebruikers kunnen aanloggen, worden wat betreft privacy beheerst door de gebruiksvoorwaarden van de toepassing zelf zoals overeengekomen tussen de klant en Aspex. De gebruikersgegevens van individuele werknemers van de klant die gebruik maken van zulke toepassingen (zoals o.a. “myworkandme”) zullen niet door SD Worx aangewend worden voor marketing-en prospectiedoeleinden.

Beveiliging van toegang

Aspex besteedt de nodige zorg aan de veilige toegang tot online diensten, toegankelijk voor klanten en geregistreerde gebruikers, door beveiligingssystemen te hanteren conform de technologische ontwikkelingen. Om toegang te krijgen, moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die alleen hij kan toepassen overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van de toepassing zelf zoals overeengekomen tussen de klant en Aspex. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de identificatieprocedure die strikt persoonlijk is.

Cookies - Google Analytics

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op de computer van de gebruiker bij het bezoek aan een website. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke cookies enerzijds en tussen directe en indirecte cookies anderzijds. Cookies zijn permanent wanneer zij op de computer van de gebruiker blijven staan, ook nadat deze de browser gesloten heeft; tijdelijke cookies verdwijnen van zodra de gebruiker de browser gesloten heeft. Directe cookies worden door de website zelf verzonden; indirecte cookies zijn dan weer afkomstig van derden. Sommige van deze cookies onthouden functionele voorkeuren zoals de taalkeuze van de gebruiker. Andere cookies moeten een analyse van informatie toelaten zoals het aantal bezoeken op een website. Nog andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Welke cookies gebruikt Aspex en waarom?

Aspex maakt zowel gebruik van cookies voor functionele als voor analytische doeleinden. Deze cookies dienen enkel om de gebruikservaring van de bezoekers van onze website te verbeteren. Aspex verzamelt geen persoonsgegevens via cookies.

Functionele cookies

De functionele cookies (permanent en direct) op de website van Aspex registreren de door de bezoeker ingegeven voorkeuren (bv. taalkeuze) en herkennen de bezoeker wanneer deze de website opnieuw bezoekt. De functionele cookies hebben als voordeel dat de bezoeker zijn voorkeuren niet steeds opnieuw moet ingeven, zodat de website makkelijker te gebruiken is. U kan deze functionele cookies verwijderen via de instellingen van de browser. Onderaan vindt u hoe u dit kan doen.

Cookies voor analytische doeleinden

Deze website maakt voorts gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Google Analytics maakt zelf gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers de website van Aspex gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website van Aspex (met inbegrip van uw IP-adres, tijdstip waarop u de site bezoekt, het type browser dat u hanteert, de pagina’s die u raadpleegt en de bestanden die u downloadt) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Aspex. Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van de website van Aspex geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren.

Cookies verwijderen en uitschakelen

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Via de browserinstellingen op uw computer kan u echter reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Als u deze cookies verwijdert of weigert, kunt u misschien niet van alle mogelijkheden van de website van Aspex gebruik maken.

Nog vragen?
Contacteer ons via dataprotectionofficer@aspex.be